2011/06/15

C socket server in Linux - sample code

長期用libevent來implement socket program,都快忘了一般select的用法了,寫了一個echo server
供各位參考。

不過有一點我還是不太懂,為何fd_set要copy一份起來,是因為fd_set 經過select function後就無效了嗎?我試過只用一個fd_set,果真只能接收到第一個request,除非每次select前重新把所有的fd做FD_SET()。

Select的用法可以參考:石頭閒語:select() - I/O Multiplexer

#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 

#define SVR_IP             "127.0.0.1"
#define SVR_PORT            8080
#define BUF_SIZE            1024

int main (int argc, char **argv) {
  struct sockaddr_in server_addr;
  socklen_t      len;
  fd_set       active_fd_set;
  int         sock_fd;
  int         max_fd;
  int         flag = 1;
  char        buff[BUF_SIZE];
  
  memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr));
  server_addr.sin_family = AF_INET;
  server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(SVR_IP);
  server_addr.sin_port = htons(SVR_PORT);
  len = sizeof(struct sockaddr_in);

  /* Create endpoint */
  if ((sock_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {
    perror("socket()");
    return -1;
  } else {
    printf("sock_fd=[%d]\n", sock_fd);
  }

  /* Set socket option */
  if (setsockopt(sock_fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &flag, sizeof(int)) < 0) {
    perror("setsockopt()");
    return -1;
  }

  /* Bind */
  if (bind(sock_fd, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr)) < 0) {
    perror("bind()");
    return -1;
  } else {
    printf("bind [%s:%u] success\n",
      inet_ntoa(server_addr.sin_addr), ntohs(server_addr.sin_port));
  }

  /* Listen */
  if (listen(sock_fd, 128) == -1) {
    perror("listen()");
    return -1;
  }

  FD_ZERO(&active_fd_set);
  FD_SET(sock_fd, &active_fd_set);
  max_fd = sock_fd;

  while (1) {
    int       ret;
    struct timeval tv;
    fd_set     read_fds;

    /* Set timeout */
    tv.tv_sec = 2;
    tv.tv_usec = 0;

    /* Copy fd set */
    read_fds = active_fd_set;
    ret = select(max_fd + 1, &read_fds, NULL, NULL, &tv);
    if (ret == -1) {
      perror("select()");
      return -1;
    } else if (ret == 0) {
      printf("select timeout\n");
      continue;
    } else {
      int i;

      /* Service all sockets */
      for (i = 0; i < FD_SETSIZE; i++) {
        if (FD_ISSET(i, &read_fds)) {
          if (i == sock_fd) {
            /* Connection request on original socket. */
            struct sockaddr_in client_addr;
            int         new_fd;

            /* Accept */
            new_fd = accept(sock_fd, (struct sockaddr *)&client_addr, &len);
            if (new_fd == -1) {
              perror("accept()");
              return -1;
            } else {
              printf("Accpet client come from [%s:%u] by fd [%d]\n",
                inet_ntoa(client_addr.sin_addr),
                ntohs(client_addr.sin_port), new_fd);

              /* Add to fd set */
              FD_SET(new_fd, &active_fd_set);
              if (new_fd > max_fd)
                max_fd = new_fd;
            }
          } else {
            /* Data arriving on an already-connected socket */
            int recv_len;

            /* Receive */
            memset(buff, 0, sizeof(buff));
            recv_len = recv(i, buff, sizeof(buff), 0);
            if (recv_len == -1) {
              perror("recv()");
              return -1;
            } else if (recv_len == 0) {
              printf("Client disconnect\n");
            } else {
              printf("Receive: len=[%d] msg=[%s]\n", recv_len, buff);

              /* Send (In fact we should determine when it can be written)*/
              send(i, buff, recv_len, 0);
            }

            /* Clean up */
            close(i);
            FD_CLR(i, &active_fd_set);
          }

        } // end of if
      } //end of for
    } // end of if
  } // end of while
  
  return 0;
}7 則留言: